Možnosti platby

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Zákazník / Klient povinnen uhradit Produkt okamžitě po
odsouhlasení těchto VOP. Za Produkt dle č. 1 sekci. 1), 2), 3) a 4) je Zákazník povinen hradit Produkt v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu. Zákazník je povinnen uhradit odměnu dle objednaných Produktů
Společnosti platebními metodami akceptovanými Společností, tedy jmenovitě bezhotovostně
platební kartou, platební bránou GoPay, převodem na bankovní účet Společnosti (účet Společnosti)
nebo bezhotovostním převodem měnové jednotky Kryptoměny (BTC, LTC) na kryptoměnovou
peněženku, která je dočasně generována platební bránou coinpayments.net.

Produkty jsou hrazené způsobem aktuálně podporovaným Společností, zejména pak bezhotovostně Kryptoměnou, platebními kartami adalšími podporovanými způsoby platebního portálu GoPay dle smluvních podmínek tohotoportálu, konkrétně dle “Podmínky používání platební brány GoPay - účinnost od 1.3.2017”. Společnost tak přistupuje k platebním podmínkám a cenám společnosti GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Společnost se tedy řídí Podmínkami používání platební brány GoPay dostupných na webových stránkách společnosti GOPAY s.r.o.:

 

https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a- ceny/aktualni- podminky/podminky- pouzivani-gopay- uctu-ucinnost- od-1- 3-2017

a https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a- ceny/aktualni-podminky/podminky- pouzivani- platebni-brany- gopay-ucinnost- od-1- 3-2017 účinné ode dne 01.03.2017.

 

Má se za to, že Zákazník platbu uhradil, a tím došlo k uzavření smluvního vztahu mezi smluvními
stranami, v době připsání finančních prostředků na účet Společnosti. Přestane-li Zákazník hradit
odměnu za Produkt dle čl. 6, nastává ukončení smluvního vztahu vyplývajícího dle této smlouvy a
dochází tak k odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy (také dle čl. 12 této smlouvy).

Zákazník musí jasně a srozumitelně zvolit Produkt, jež chce od vzniku této smlouvy využívat a za který bude platit. Změna zvoleného Produktu po již zvoleném jiném Produktu není možná a Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že pro koupi jiného než zvoleného Produktu je třeba uhradit nové Odměny Společnosti, případně provést novou registraci.